Tomter till salu!

Våren 2017 har vi skickat in ansökan om avstyckning av ytterligare 12 tomter. Vill du bli granne med oss och resten av de goa invånarna i Rinkaby?

Vi har fått ett positivt planbesked från kommunen. Det innebär att vi nu upprättar ett sk planavtal med Växjö kommuns stadsbyggnadskontor, vilket i sin tur innebär att vi tillsammans med stadsbyggnadskontoret tar fram en detaljplan för området. Det här arbetet har dragit ut på tiden och det beror på att vi har haft mycket annat att göra på gården det senaste året, men vårt mål är att bli klara med all byråkrati under 2018.

Tomterna är på ca 1 000 - 1 200 kvm och de är inplanerade med lite skog emellan. Avstånd till Tävelsås skola (förskola-åk 3) är 5 km och avstånd till närmsta butik (ICA Teleborg) är 4,5 km. Till Stortorget är det 7,5 km. Busslinje 241 (Växjö - Jät) passerar förbi ute på "stora vägen".

Här kan du se en karta med från Eniro, området "Gretas" ligger i början på den väg där de nya tomterna kommer att ligga längre upp utmed vägen. Här på sidan finns också två kartor som visar hur tomterna i nuläget är planerade, men det kan justeras i och med detaljplanen. 

I nuläget är det inte satt något pris på tomterna, ej heller är det bestämt exakt hur försäljningen kommer att gå till, men i väntan på att allt byråkratiskt ska bli klart tar vi gärna emot intresseanmälan från dig som skulle vara minsta intresserad av en tomt i Rinkaby! En intresseanmälan är inte bindande, utan bara ett sätt för oss och för dig som är intresserad att kunna hålla oss underrättade under tidens gång.

Intresseanmälan görs via mejl till info@rinkabygard.se. Eventuella frågor och funderingar besvaras också via mejl. 

Notera att vi inte har några tomter till salu i nuläget, utan endast tar emot intresseanmälningar.