Hållbarhet

"En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov"

Allt vi gör genomsyras av vår kärlek till jorden, skogen, åkrarna, djuren och naturen - det är därför vi bor och arbetar som vi gör! Men det förpliktigar också, eftersom det är et bräckligt system som vi människor redan har tummat allt för mycket på. Det märkte vi inte minst sommaren 2018, då värmerekord efter värmerekord slog ut såväl gräset på betena som vallen på våra åkrar, och det endast var turen som avgjorde att vår skog stod kvar medan enorma bränder härjade i skogar i andra delar av landet. Det var en sommar med konstant magont och en mycket påtaglig insikt i hur vårt handlande påverkar klimatet på jorden.

Samtidigt älskar vi människor och framför allt möten mellan människor. Vi tror att världen hela tiden blir lite bättre, och att alla människor i grund och botten vill göra rätt för sig. Men det är som sagt ett komplext system, och det är inte alltid lätt att göra informerade val. Det är också andra förutsättningar som ska falla på plats: förutom kunskap behöver man också ekonomi och socialt sammanhang. Det sistnämnda inte minst, något som vi inte minst märker när människor av olika slag söker sig till gårdens lugn för att finna sig själva i en ganska rörig och hetsig värld.

Vi lyfter oss själva genom att lyfta andra, och vi är inte konkurrenter: vi är komplementer. Det blir särskilt viktigt utanför stadens femtioskyltar, där en levande landsbygd definieras av engagemang och omtanke. Den småländska finurligheten och envisheten går som en röd tråd genom vår verksamhet, och det vill vi att såväl våra besökare som anställda och samarbetspartners ska bära med sig. Att driva företag på landsbygden är inte alltid lätt, det vet alla som har fått elkabeln avgrävd en timme innan man öppnar vittna om, men gör vi det tillsammans blir det lite enklare. Om inget annat kan vi skratta tillsammans åt eländet ibland! 

Men skulle inte den här sidan handla om hållbarhet? Jo, och det gör den! För hållbarhet är inte en sak utan tre, och de går alla hand i hand: den ekologiska hållbarheten, den sociala hållbarheten och den ekonomiska hållbarheten. Lika viktiga alla tre!

Nedan kommer vi att beskriva vår inställning till hållbarhetens tre aspekter lite mer ingående och lista vad vi har gjort och gör inom de olika områdena.